Monthly Archives: નવેમ્બર 2010

જાણ્યું છતાં અજાણ્યું [મુનીન્દ્ર]

જિંદગી એ શોધેલાં સ્વપ્નો સાકાર કરવાની સફર છે ! આંખો બંધ કરીને તમે એક દ્રશ્ય જુઓ ! અને પછી કહો કે એ દ્રશ્ય કયું છે ? આંખો બંધ થાય છે, ત્યારે તમને શું દેખાય છે ? કોઈ હત્યાનું દ્રશ્ય દેખાય … Continue reading

Posted in મુનીન્દ્ર | Tagged , , , | Leave a comment